top of page

HET WIJKS LITERATUURFONDS

Het Wijks Literatuurfonds is een stichting met als doel informatie over verleden en heden van de woonkernen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek toegankelijk te maken en daardoor dichter bij de mensen te brengen. Er is veel informatie beschikbaar over deze plaatsen maar het merendeel is vooral gericht op historici, archeologen en wetenschappers. Dat is voor veel mensen niet direct toegankelijke literatuur. Het Wijks Literatuurfonds brengt boeken uit en ondersteunt financieel boeken die wel toegankelijk zijn en plezierig leesbaar voor iedereen. Zie voor alle titels het hoofdstuk "Bibliotheek".

 

 Het fonds is opgericht dankzij de opbrengst van het boek "WijktoenWijknu" dat als eerste van een serie in 2006 werd uitgebracht. Het boek werd exclusief door boekhandel Nieskens op de markt gebracht en de gehele opbrengst werd door hen en de samensteller van het boek Coos van den Hoek ter beschikking gesteld aan het fonds. Het tweede boek, "WijktoenWijknu, de verhalen" is alle huishoudens in Langbroek, Cothen en Wijk  gratis beschikbaar gesteld bij het 12 1/2 jaar bestaan van de gefuseerde gemeente. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij een ruimhartige sponsoring door Bouwfonds Nederland te Amersfoort.

 

Op dit moment zijn er vier boeken in eigen beheer geproduceerd en tien boeken financieel ondersteund. Zie voor een uitgebreide beschrijving van alle boeken het hoofdstuk "Bibliotheek" op deze website. Zolang de inhoud van het fonds het toelaat zullen meer boeken financieel worden ondersteund. Bovendien worden deze website www.wijktoenwijknu.nl en de facebookpagina "Wijkse Weetjes" dankzij de steun van het fonds onderhouden en uitgebreid.

 

Het eenhoofdig bestuur van de stichting wordt gevormd door Coos van den Hoek

 

Voormalige bestuursleden:

Tjapko Poppens: voorzitter (voormalig burgemeester Wijk bij Duurstede)

Etske Muis: penningmeester (voorzitter Wijkse Dienst)

Mark Sprenkels: bestuurslid (notaris)

bottom of page