top of page

TEKENINGEN VAN CHR. SCHUT

Kasteel Rhijnestein, poort met trapgevels uit de 16e eeuw, met rechts een middeleeuwse woontoren. Tekeningen 41 t/m 51 van C.J.Th. Schut. Uitgave Provinciaal Comite Utrecht Monumentenjaar 1975.

Kasteel Sandenburg, groots witgepleisterd kasteel uit eind 19e eeuw, met zware centrale toren, kleinere hoektorens en gekanteelde daklijsten. De toegepaste Engelse neo-gotiek geeft het kasteel een wat grillig karakter en doet in niets herinneren aan de oorspronkelijke vesting uit de 13e en 14e eeuw.

De Brink, karakteristiek landelijk dorpsplein met boerderijen en woonhuizen. Het plein is nu aangewezen als beschermd dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet.

Viersprong bij de Steenen Brug, rechts staat een boerderij/cafe. Links een landelijke bebouwing met typische loggia.

Groenestein, het poortgebouwtje uit 1617 met een wapensteen, is gebouwd op een brug. Het gebouwtje wordt tevens gebruikt als duivenslag.

Ridderhofstad Lunenburg, de burcht wordt reeds in 1340 vermeld. Aan de hand van een aquarel van Jan de Beyer uit de 18e eeuw, werd de woontoren omstreeks 1970 gerestaureerd. De bijbehorende boerderij is naar de genoemde aquarel geheel nieuw gebouwd.

Molenstein, gelegen op het grondgebied van de gemeente Driebergen-Rijsenburg. Van Molenstein is tot heden slechts bekend, dat in de 18e eeuw de heer Johan Mathijs Swemmelaae, kanunnik van het kapittel van St. Marie te Utrecht, eigenaar was van de lustplaats Leeuwenburg en een oude Spijker (voorraadschuur) of woonplaats Molenstein genaamd. Het kapelachtig aandoende gebouwtje drukt een eigen stempel op het aanzien van de karakteristieke bebouwing langs de Langbroekerwetering.

Stadhuis, gebouwd in 1666 met een sobere gevel en hoge stoep. Rechts een natuurstenen pomp uit 1759, bekroond door een schilddragende leeuw. Op de achtergrond een steunbeer van de Nederlands Herbormde Kerk.

Kasteel Duurstede, kasteelterrein, waarop de vierkante donjon uit de tweede helft van de 13e eeuw staat met de door Bisschop David van Bourgondie in de tweede helft van de 15e eeuw gebouwde grote ronde hoektoren van het zogenaamde franse type.

Boerderij De Wildkamp, de boerderij is in de neo-klassieke trant gebouwd, met in de voorgevel twee in nissen geplaatste beelden.

Het oude Veerhuis langs de Lekdijk met op de achtergrond de stad Wijk bij Duurstede met de walmolen "Rijn en Lek".

Tekening van Gerard Achterberg

TEKENINGEN VAN PIET VAN ZWIETEN

bottom of page