top of page

VOLDERSTRAAT

Volderstraat gezien vanaf de Markt in de richting van het kasteel. Links op de voorgrond, omstreeks 1900, een galanteriewinkel. In hetzelfde pand zijn ook een café en een kapperswinkel gevestigd geweest. Links aan de zijgevel, naast de regenpijp, de openbare gasverlichting, hangend aan een console. Duidelijk is de klederdracht van de burgerij te zien met de witte lange schorten van die tijd.

De Volderstraat vanaf de Markt gezien in de richting van het Kasteel. In het gebouw links is nu boekwinkel Pettinga gevestigd. In het pand rechts vinden we het “Eethuys Dorestad” van Hans Broshuis. Veel van de gebouwen in de Volderstraat zijn in de loop van de jaren gerenoveerd. De meeste geheel in de stijl zoals ze op de oude foto te zien zijn. Om te veel ontsiering door geparkeerde auto’s te voorkomen, zijn de stoepranden verhoogd en voorzien van hardstenen trottoirbalken. De straat functioneert nu als éénrichtingsstraat vanaf het Kasteel in de richting van de Markt.

 

 

Dezelfde Volderstraat iets verder naar het kasteel toe, gezien in de richting van het kasteel met lage, eenvoudige bebouwing. De voorgevels zijn onder de goot voorzien van siermetselwerk en muurankers.

 

Prachtig gerestaureerde kleine woningen aan de Volderstraat. De stijl is volledig behouden gebleven. Een enkeling heeft zelfs de fraaie detaillering rond de raamkozijnen behouden. De straatlantaarn staat er een beetje treurig bij. De stoepen zijn verbreed en voorzien van hardstenen opstaande elementen om te voorkomen dat er over de stoepranden geparkeerd wordt. De voorste twee huisjes links zijn verbouwd tot één woning waardoor er binnen aanzienlijk meer ruimte ontstond.

 

Het grote pand aan de linkerzijde van de foto heeft, na vele jaren in gebruik te zijn geweest als dansstudio van Roel Tijhof en Rob Marsman, een grootscheepse verbouwing ondergaan waarbij alle oude vormdetails van het pand volledig behouden zijn gebleven. De verbouwing is uitgevoerd door aannemersbedrijf Fraza die meerdere panden in Wijk bij Duurstede op een zeer minutieuze manier in oude luister heeft hersteld. De nieuwe huizen links achteraan zijn in de plaats gekomen van twee voormalige schoolgebouwen.

Volderstraat gezien in de richting van het kasteel. Links het woonhuis van de heer Goud, het hoofd van de school. In 1946 hadden de zeeverkenners daar hun onderdak onder leiding van meester Siebel. Daarna kwam de Inventum fabriek en vervolgens omstreeks 1970 een confectieatelier, directeur de heer Lodder, dat herenkostuums maakt. In de jaren na 1980 was er de dansstudio van Roel Tijhof gevestigd. Links op de achtergrond de Openbare Lagere Wilhelminaschool en de School met de Bijbel en de Bourgondische toren van kasteel “Duurstede”. Datering foto waarschijnlijk rond 1900.

Op deze foto is de verbouwing van de dansstudio van de andere zijde te zien. Duidelijk is te zien hoe het meest linkse hoge huis als een nieuw onderdeel is geïntegreerd in de stijl van het grote oude pand ernaast. Er zijn nog enkele bouwstellingen aanwezig voor de voordeur van het pand. Verderop in de Volderstraat zijn de kleinere huisjes zichtbaar die ook volledig in de oude stijl zijn hersteld. Boven de daken uit steekt de toren van de Nederlands Hervormde Kerk.

 

Volderstraat gezien in de richting van de Markt. Op de achtergrond de toren van de Nederlands Hervormde kerk aan de Markt. Aan de rechterzijde de voormalige Inventum fabriek met aansluitend eenvoudige arbeiderswoningen.

 

 

Van 1808 tot 1923 de Wijkse synagoge, na 1923 was er geen Joodse bevolkingsgroep meer in Wijk. Omdat alle koosjere vleeshouwers (op het hoogtepunt waren er zes in Wijk!) weggetrokken waren trokken ook de Joden uit Wijk weg. De naam van de synagoge was Beth El, hebreeuws voor: het huis van god. Nu is het een woonhuis, Volderstraat 7, geworden in 1923, huidige voorgevel komt uit die tijd. Achtergevel en zijmuren van het huis komen uit de 16e eeuw, kelder is 15e eeuws. (Informatie: Martijn Pastoors)

De Volderstraat in 1972. Foto genomen in de richting van het kasteelpark, in de volksmond Het Bos. Het gebouw links is de toenmalige School met de Bijbel. Rechts de ramen voor klas 3 en 4, links de ramen van de gymzaal. Later werd dat gebouw ook gebruikt door Muziekvereneniging Concordia en weer later werd het ook gebruikt voor judolessen door Frans Odijk. Bij de auto was slagerij van Hienen gevestigd. Gevelstenen daarvan zijn nog aanwezig. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

Het pand waar in de Volderstraat in de jaren '60 het Horecabedrijf van Albert van Putten is begonnen. Eerst twee generaties Albert van Putten, nu is er het bedrijf Gepu, inkoopbedrijf voor Horeca-ondernemingen, waar o.a. Wilbert van Putten de scepter zwaait. Later hebben hier ook nog de twee families van Haaren ingezeten met een patatzaak. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

Foto uit 1967 toen speelgoed- rijwielhandel Hans van Kerkhof daar gevestigd was. Rechts ervan het huis van Wim Klokke en daarnaast het geboortehuis van Cor Kuijer. Daarna is de winkel vehuisd naar de Peperstraat 14 en 15.

Het winkelpand is een woonhuis geworden. Wel weer met de sfeer van vroeger. Het huis links van het voormalige winkelpand wordt in de volksmond "De schande van Wijk" genoemd. Ons is niet bekend wat de reden daarvan is.

De Volderstraat in 1965. In de winkel links de melkhandel van Doeser, later overgenomen door Theo de Kruif. De poort iets verderop gaf toegang tot de binnenplaats van het huis De Nederhoff. Tussen de winkel en de poort de voormalige synagoge. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

Foto die in 1962 is genomen van een 16e eeuw pand dat in 1967 is afgebroken. Het was van oorsprong het Verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk, werd daarna gebruikt als woonhuis en uiteindelijk gesloopt. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

De Wilhelminaschool in de Volderstraat.

De Volderstraat rond 1900. Foto ingebracht door Constant de Haas.

205956108_4321965531155190_9065005419916945730_n.jpg
bottom of page