top of page

Doel van deze website, verantwoording van afbeeldingen en teksten en disclaimer

 

Doel: de website www.wijktoenwijknu.nl is niet gebouwd voor commercieel gebruik maar uitsluitend om de bewoners van de regio Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek op een toegankelijke manier kennis te laten maken met verleden en heden van dit fraaie en interessante gebied.

 

Disclaimer: het Wijks Literatuurfonds respecteert de wettelijke bepalingen inzake het intellectuele eigendom van beeldmateriaal en teksten. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd te achterhalen waar eventuele rechten van derden op het materiaal op onze website berusten en bronnen en/of namen vermeld. Dit is echter niet in alle gevallen gelukt. Bent U van mening dat het tonen van bepaalde afbeeldingen en/of teksten via deze website inbreuk maakt op enig recht dat U toekomt en/of hebt U gegronde bezwaren tegen publicatie via deze website, dan verzoeken wij U dit schriftelijk (met argumenten onderbouwd) aan ons mee te delen. Als de klacht gegrond is zal in goed overleg naar een oplossing worden gezocht. In het uiterste geval zullen wij het materiaal van de website verwijderen.

 

Bronnenvermelding: de getoonde foto's zijn ter beschikking gesteld door: het Regionaal Historisch Centrum, Wim Klarenbeek,  Jan Marchal, Jip de Rooij, Constant de Haas, Tom Moerenhout en vele, vele anderen. Teksten zijn geschreven door: Klaas Kos, Kees van Vliet, Coos van den Hoek, Martijn Pastoors, Sander van Daal, Henk Knoop en eveneens vele anderen. Wij zijn hen bijzonder dankbaar dat zij al die materialen en kennis beschikbaar hebben gesteld. Zij werken daardoor mee aan het veilig stellen en publiek maken van de vele mooie herinneringen aan het Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek van vroeger.

bottom of page