top of page

Het pand Peperstraat 8 (d.w.z. het pand met het lage zadeldak en het links daarvan staande pand met trapgevel als zijgevel) geheel rechts Peperstraat 6 (deels zichtbaar) en links Peperstraat 10 (kapper), 12, 14 en juist nog geheel zichtbaar 16 (v.r.n.l.). De Peperstraat was voornamelijk woonbebouwing. In de loop van de 20e eeuw zijn er steeds meer winkels gevestigd. Op de voorgrond, het tweede pand van rechts, is hoger opgebouwd tot aan de zijdelingse trapgevel die goed zichtbaar is.

 

Een prachtig voorbeeld van hoe men van een bijzonder slecht onderhouden pand een geheel nieuw kan maken, dat nog geheel het oude beeld weergeeft. De winkel van opticien Prummel. De zijdelingse trapgevel is in de oude staat hersteld en ook de kelder met de ingang aan de voorzijde is behouden gebleven. De gevel is nog verder verfraaid door het aanbrengen van een stijlvol uithangbord.

 

Peperstraat, de rechter zijde gezien vanaf de Markt. Nummer 8 is een monument. Verder fraaie bebouwing met geprofileerde lijsten, consoles, kruiskozijnen, deurpartijen en eigen stoepen. Het derde pand van rechts, de slagerij, is omstreeks 1900 in Jugendstil gebouwd.

 

 

PEPERSTRAAT

 

Het voorste gedeelte van de Peperstraat. De bebouwing is, vooral door particulier initiatief, geheel in oude stijl gerestaureerd. De jugendstil gevel in het midden is nog helemaal behouden. Er is ook nog steeds een slagerij, slagerij van Bekkum, in het pand gevestigd. In de winkel daarvoor worden kleurrijke snuisterijen verkocht en aan de rand rechts zien we de winkel van opticien Prummel. Aan de gevels zijn fraaie oude lantaarns aangebracht die er van oorsprong niet zaten maar die absoluut niet misstaan.

Gezicht in de Peperstraat voorbij het Kerkstraatje en de Mazijk. Op de achtergrond de in 1899 gebouwde woningen aan het begin van de Oeverstraat en de meelwagen van de gebroeders De Heus, die bij bakker Van Goor voor de deur staat. Links, in de verte, de boom vóór het huis dat in 1916 vanwege de tram moest verdwijnen. De vrouw rechts is Betje Oorschot; daarnaast staan vrouw Engelsman en de vrouw van Toon de Jong (met bezem in de hand). Geheel links de oude mevrouw Van Straten en de jonge mevrouw Van Ommeren, met twee emmers. In de verte is nog juist een gedeelte van de molen te zien.

Gezicht op de Peperstraat, de winkelwandelstraat in het hart van Wijk bij Duurstede. Aan het eind ziet u de bebouwing van de Oeverstraat en daar bovenuit steken de wieken van de molen aan de Dijkstraat. De fraaie boom links aan het eind is verdwenen. De kleding van de huidige bevolking is wel heel erg veranderd ten opzichte van die van vroeger. Stoepen en paaltjes zijn verdwenen, een enkele is behouden gebleven, zie geheel links op de foto. In het voorste gedeelte van de Peperstraat zien we een aangesloten rij van winkels, aan het eind is nog een enkel woonhuis overgebleven.

 

Peperstraat te Wijk bij Duurstede, gezien in de richting vanaf de Markt. De foto is gedateerd op 25 september 1927. Oorspronkelijk was de bebouwing in de Peperstraat woonhuizen met eigen stoepen die ingesloten waren door gietijzeren kettingen. Aan de straatzijde waren die kettingen bevestigd aan hardstenen palen met bolkoppen.

De Peperstraat had tot ca. 1400 de naam Boomgaardstraat (samen met de in het verlengde liggende Maleborduurstraat). Eind 15e begin 16e eeuw had Wijk onder de Utrechtse bisschoppen grote rijkdom dus zou het goed kunnen dat de naam Peperstraat gekozen werd uit rijkdom en aanzien. In die tijd was de Peperstraat een straat met woonhuizen en had de Volderstraat de functie van winkelstraat. De naam Peperstraat heeft niets met peper te maken. Peper was de bijnaam van de plant Mattenbies. Dit is een waterplant die gebruikt werd om manden mee te vlechten. Het eerste huis links in de Mazijk (vanaf het poortje gezien) was bijv. een mandenmakerij. En voor de goede orde: toen de Peperstraat gebouwd is (15e eeuw) was peper hier in het westen nog onbekend, 15e eeuw is ver voor de VOC-tijd (toen peper hierheen gebracht werd vanuit de Oost). (Informatie: Martijn Pastoors en Yvonne Brandsteder.)

Bakkerij van IJzendoorn aan het eind van de Peperstraat aan de zijde van de Oeverstraat. In de herinnering van de Wijkse3 mensen de bakker met heerlijke spoorpunten. Dat was toen verreweg het goedkoopste en lekkerste gebakje. Liet je lekker opschrijven in het weekboekje. Alles ging op de pofvoor een week of maanden. Foto waarschijnlijk gemaakt eind van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Ingebracht door Edo Janssen.

Naar men zegt is deze foto van voor 1962. De familie Vrijhoef woonde hier nog in dit pand. Het zag er altijd erg gesloten uit. Aan de overkant aan de Markt, boven de poort, woonde destijds Hans van Engelen met zijn ouders. De heer Vrijhoef was op dezelfde dag jarig als Hans. Ieder jaar op 6 juni bracht deze een door zijn moeder gebakken appeltaart naar de heer Vrijhoef. Op hun beider verjaardag. Het pand werd later afgebroken, samen met het buurpand waar de gebr.de Ruyter zaten. Zij waren schoenmakers. Voor die twee panden kwam toen het pand van Appie Klein terug. De voorgevel is een aantal meters teruggezet, de Peperstraat in. Het was 1979.  ingebracht door Jip de Rooij, tekst van Rita van Rooijen.

Gezicht op de Peperstraat in de richting van de Markt. De woningen zijn vrijwel allemaal verbouwd tot winkels en restaurants. De stoepen zijn verdwenen en het is nu een wandelgebied geworden. Rechts het koffiehuis “De Mazijk”, genoemd naar het groene park dat achter de Peperstraat ligt en de toegang vormt naar het kasteel. De verbinding tussen Peperstraat en de Mazijk wordt gevormd door een lage gang (bukken, pas op uw hoofd) in de rechter zijmuur bij het koffiehuis.

 

Gezicht in de Peperstraat in de richting van de Oeverstraat. Foto is eveneens rond 1960 gemaakt.

Gezicht in de Peperstraat in de rihting van de Markt. Foto is rond 1960 gemaakt.

Gezicht in de Peperstraat in de rihting van de Oeverstraat. Achter de zonneluifel de ingang van de Wildemansteeg. Foto is rond 1970 gemaakt. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

Adres Peperstraat 21. Foto geplaatst door Geertje Heij.

Uitverkoop op Peperstraat 42, nu Hobbie Sjoppie, daar zat vroeger Henk van Bekkum met gordijnen, vloerbedekking enz. in! Ik heb daar rond 1960 gewerkt! Maar dit is natuurlijk al wat jaartjes terug! Tekst: Geertje Heij, foto ingebracht door Peter van den Berg.

Deze foto moet in 1911 of later gemaakt zijn, want verderop links is de typische winkel van nr 32/34 te zien in Jugendstijl die in 1911 (na een brand) gebouwd werd in opdracht van meesterschoenmaker en spekslager A.C. de Jongh. Zo te zien steekt op nr 40 de heer Hagoort nog net zijn neus buiten de deur. Foto geplaatst door Geertje Heij, tekst van Leendert Smit.

Het huisje aan de Peperstraat waar, in de tijd dat deze foto werd genomen, nog de heer Vrijhoef woonde. Nu zit er de optiekzaak van Paco Klein in, zijn vader heeft het gebouwtje, nadat het volledig vervallen was, weer in zijn oude vorm hersteld.

Slagerij van Bekkum met in de ingang in de witte lange jas Frans van Bekkum in zijn jonge jaren. Jaartal van de foto onbekend.

4713.jpg
20200708_153532.jpg

Peperstraat gezien vanaf de Oeverstraat. Foto ingezonden door Mattijs Hellevoort. Rechts Bakkerij Ijzendoorn met rechtsboven tegen de zijmuur een reclamebord van Ringers Cacao.

4714.jpg

Adres Peperstraat 21. Foto geplaatst door Geertje Heij.

273366892_10159676600873116_2758186403998281912_n.jpg

Peperstraat 1947

bottom of page