top of page

Gezicht vanuit de Klooster Leuterstraat door het steegje Oud Kerkhof achter de herberg “De Engel” op de Nederlands Hervormde Kerk. De laatgotische toren die dateert van omstreeks 1365 is het oudste gedeelte van de kerk. De kerk is een bakstenen basiliek die gewijd is aan Johannes de Doper. Onder bisschop David van Bourgondië werd in 1486 begonnen met de bouw van de huidige toren, die nooit is afgebouwd wegens geldgebrek. De kerk werd na de reformatie in 1581 eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente.

Rechts de achtergevel en achteringang van bakkerij Baltussen, later Silfhout, sinds 13 juni 1923 Spelier en, vanaf 25 mei 1976, Lakerveld. Volgens mededelingen zou ook dit laatste huis een café geweest zijn namelijk “De Liggende Os”. Rechts het poortje met het opschrift Baltussen Bakkerij. Het poststempel draagt het jaartal 1925 maar de foto is van ca. 1920. Het plein aansluitend aan Oud Kerkhof had in die tijd een stallingsfunctie van paardenkoetsen van kerkgangers uit de regio.

 

Een straatje waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Ware het niet dat het pleintje dat grenst aan het kerkgebouw nu gebruikt wordt als parkeerplaats voor de bedrijven die er aan grenzen. Het oude gebouwtje aan de linkerzijde is afgebroken en herbouwd als bakkerij voor bakkerswinkel Lakerveld, waarvan de achterzijde rechts te zien is. De voorkant van de bakkerswinkel is aan de Markt. Verder wordt het straatje gebruikt als laad en losmogelijkheid voor het café-restaurant “De Engel” en de slagerij waarvan de achterkant rechts vooraan te zien is. Aan de gevels van de bebouwing aan de rechterzijde is hoegenaamd niets veranderd.

OUD KERKHOF

223698831_4412422805442795_6803469629777959711_n.jpg
bottom of page