top of page

MARKT

 

Gezicht op de Markt in de richting van de Volderstraat. De Markt was de sociale ontmoetingsplaats van de burgerij, met links het in classicistische stijl opgetrokken stadhuis anno 1662. Voor het stadhuis de in 1857 aangebrachte en in 1937 weer door een hardstenen trap vervangen gietijzeren trap. Rechts een paal met balustrade, waaraan een touw voor het vastbinden van de op de Markt te verkoop aangeboden veestapel. De poststempel aan de achterzijde van deze postkaart draagt het jaartal 1922. De opname zal vermoedelijk uit ca. 1915 zijn.

Het oude Stadhuis op een vroege zondagmorgen in 2006. Het gebouw heeft de jaren redelijk ongeschonden overleefd. Het enige dat zichtbaar is veranderd aan de voorgevel is de monumentale halve draaitrap. Die is helaas gesloopt en vervangen door een trap die tegen de gevel is aangebouwd. Misschien om ruimte te besparen? Het stadhuis heeft nu nog slechts een ceremoniële functie voor het sluiten van huwelijken. In het gedeelte op de begane grond zijn de kantoren en de winkel van de VVV van Wijk bij Duurstede gevestigd. De beletage en de eerste verdieping worden gebruikt door de Stichting Nederlandse Kastelen.

De Markt gezien vanaf de “Nederhoff” in de richting van de hoek Veldpoortstraat/Markt. Dominerend waren de grote kastanjebomen op de Markt in de 19e eeuw. Op de achtergrond de voorname monumentale woonhuizen met kruiskozijnen en fraaie stoepen. Op de voorgrond één van de twee natuurstenen welwaterpompen uit 1759 met stadswapen. Tijdens het water halen werden de plaatselijke nieuwtjes uitgewisseld. De in 1937 aangebrachte hardstenen trap van het stadhuis is nog juist zichtbaar.

 

 

Werd de Markt in vroegere jaren nog gedomineerd door de karakteristieke kastanjebomen, in maart 2006 zien we slechts een aantal kleine platanen. In de loop van de jaren is de Markt veranderd van een plaats waar voornamelijk woonhuizen stonden tot een centrum waar in vrijwel elk huis een grotere of kleinere winkel is gevestigd. Het enige huis dat nog volledig wordt bewoond, is dat helemaal links op de foto. Op het moment dat deze foto is gemaakt, werd dit huis nog bewoond door mevrouw Schellekens. Deze foto werd gemaakt op zondagmorgen om ongeveer 10.00 uur. Op andere momenten wordt elke vrije plaats ingenomen door een auto.

 

De kastanjeboom aan de linkerzijde is in 1878 geplant en tot een monumentale boom uitgegroeid. De enige nog die is overgebleven van alle kastanjebomen die aan de Markt stonden. Het huisje van de stadsklokkenist is in 1979 geheel in de oude stijl herbouwd. Opticien Ab Klein vestigde daarin zijn winkel. Het statige huis “De Nederhoff” werd, met heel veel respect voor de cultuurhistorische waarden van het gebouw, geheel gerestaureerd en verbouwd tot kledingmodewinkel op de begane grond en appartementen op de bovenetages.

Gezicht op de zuidelijke zijde van de Markt met in de verte de Peperstraat. Rechts Markt 13, waarnaast “De Nederhoff”. Samen met logement de “De Keizerskroon” vormt het de achtergrond van de streekroman van Aart Romein, “De Laatste Ansman”. Links van de Peperstraat het huis van de stadsklokkenist Vrijhoef (afgebroken in 1969). Op de achtergrond boven de huizen in de Peperstraat de Walpoortmolen “Rijn en Lek”. Tevens links op de foto de kastanjeboom die geplant is in 1878.

 

Op een mooie zomerdag is het op de Markt, het hart van Wijk bij Duurstede en de toeristische trekpleister, een drukte van belang. In het voorjaar van 2006 werd het aantal terrassen drastisch uitgebreid en het aantal parkeerplaatsen verminderd, wat de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van dit sociale trefpunt van de stad duidelijk heeft verhoogd.  De kastanjebomen hebben de jaren helaas niet overleefd en zijn vervangen door platanen. In 1993-1998 is in de gehele binnenstad van Wijk bij Duurstede een herinrichtingsplan uitgevoerd. De bestrating, de trottoirs, de pleinen en de openbare verlichting werden gereconstrueerd.

 

Gezicht op de Markt vanaf logement “De Keizerskroon” aan de Veldpoortstraat. Op de Markt, links op de voorgrond, zijn gedeeltelijk de twee herbergen “De Engel” uit 1678 en daarnaast “De Roetzak” te zien. In de laatste liet de schrijver Jan Frederik Oltmansrond in 1840 zijn boek “De Schaapherder” spelen. Rechts de voorname woonhuizen van de gegoede burgerij. Aan beide zijden hoge bomen en een enkele straatlantaarn met gasverlichting op de voorgrond. Op de achtergrond de dominerende Bourgondische toren van het kasteel. Opvallend is de brede keienbestrating.

Hotel Café de Keijserskroon. De raadsvergaderingen van Wijk gtingen hier door aan de stamtafel. De lokale bestuurders en notabelen van Wijk waren hier kind aan huis: burgemeester Kentie, wethouder Sjef Dirksen, Dirk van der Hurk, Notaris Luijks, huisartsen, enz. Ook is er tweemaal bezoek geweest van leden van het Koninklijk Huis. Prins Bernard kwam vaak lunchen na gejaagd te hebben in Doorn of Leusden. Nadat Chinees restaurant Lin Fa erin gezeten had kocht Peter Stigter het pand om te restaureren en te verbouwen tot wat het nu is. Bij de eerste controle van het pand vond men op de zolder een illegaal casino compleet met roulettetafel en blackjacktafel... (Informatie: Henk Drok en Martijn Pastoors)

Stadspompen uit 1759.

Interieur St. Janskerk of Grote Kerk aan de Markt.

Het orgel van de Grote Kerk aan de Markt.

Ansichtkaart die verstuurd werd in 1953 aan familie in Rotterdam. De afzender was ene P. Moosut die aan boord was van ms "Hendrika" die kennelijk in de haven lag. Dat schip was een vrachtschip dat in de beroepsvaart heeft gevaren. Links staat de Citroen Traction Avant van het taxibedrijf van Dirk vd Hurk, die er aan de achterzijde van het lichte pand hier links op de foto zijn garage had. (Informatie André van Zwieten)

Rond 1970 werd een ziekte geconstateerd in de monumentale kastanjebomen op de Markt. Helaas moesten ze allemaal, op één na, omgehakt worden om plaats te maken voor andere. Overigens zijn die bomen ook alweer vervangen door de platanen die er nu staan. (Foto van Jip de Rooij)

De Markt in het oorlogsjaar 1941. (Foto en tekst van Jip de Rooij)

Foto moet rond 1958 zijn gemaakt. Pompen zijn in 1759 op de Markt geplaatst ter vervanging van waterputten. Tot een paar jaar geleden zaten ook de zwengels er nog aan. Die liggen nu in de gemeentewerkplaats. Het binnenwerk van de pompen is defect waardoor ze niet meer gebruikt kunnen worden. (Inzending Jip de Rooij)

Gezicht op stadhuis en kerk. Pentekening dateert uit 1728. (Geplaatst door Jip de Rooij.)

De Markt in 1962, in het hoekpand zit nu de DA drogisterij. Geplaatst door Tom Moerenhout.

Nog een keer de Markt in 1962. Links het statige pand de Nederhoff dat ook een rol speelde in het boek van Aart Romijn `De Laatste Ansman`. Het boek geeft een geweldige mooie inkijk in het Wijk bij Duurstede van rond 1930-1935. Geplaatst door Edo Janssen.

Bioscoop Calypso. Het was altijd dringen om een kaartje te bemachtigen. Op een keer kwam daar ook een deftig paar binnen en vroegen om een balkon. De dienstdoende jongeman, ik vermoed de zoon van de koster zei op zijn Wijks: "Dan moi em zelf meenemen!" Naast de bioscoop Rooie Toon van Lunssen cigarenboer, koster in de Katholieke kerk en bioscoophouder samen met Jan Tersteeg. Tekst Filip Diekstra. Foto uit 1871. Geplaatst door Edo Janssen.

De Markt kort na de oorlogsjaren. De witte strepen op de bomen dateren uit de oorlog, omdat er geen verlichting was kon je toch de weg enigszins vinden cq bomen ontwijken door de witte banden om de bomen. Omdat ze al wat flets zijn, schat ik eind jaren veertig/begin jaren vijftig.De auto voor het stadhuis is waarschijnlijk van de voormalige burgemeester Kentie. (Foto van Jip de Rooij, tekst Leendert Smit)

Foto is gemaakt in de twintiger jaren van de vorige eeuw. In het pand was de Burger Vriendenkring gevestigd. Een soort vroege uitvoering van de huidige Lions of Rotary. Zie ook foto Markt 11. (Foto afkomstig van Jip de Rooij)

Foto ingebracht door Constant de Haas

Een plaatje van de Grote Kerk in de tijd dat de kastanjebomen net geplant waren. Dat moet toch zeker zo'n honderd jaar geleden zijn geweest. Op een na zijn ze inmiddels helaas allemaal alweer weg. Die bomen gaven de Markt wel een heel karakteristiek uiterlijk. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

De Markt zoals ie er in 1932 uitzag. Bijzonder fraai met al die majestueuze kastanjebomen. Voor mij en mijn gezin was die Markt in 1973 een heel belangrijke reden om hier in Wijk bij Duurstede te willen wonen. Helaas zijn die bomen nu bijna allemaal weg en zijn er platanen voor in de plaats gekomen. Wat mij betreft halen die het niet bij die voormalige pracht en praal. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

De laatste openbare telefooncel op de Markt tegenover het huis van Antoinet Schellekens. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

Pand waar tot vorig jaar 2014 een winkel zat waar allerlei curieuse snuisterijen te koop waren. Was leuk om doorhen te neuzen. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

Foto uit 1920, de tijd dat je nog rustig over de Markt kon lopen zonder dat je van de voeten gereden werd door de grote hoeveelheden blik op wielen die er nu overal staan en rijden. Uit de tijd toen geluk nog heel gewoon was...

De Markt rond 1930-1940. 

Het Wijkse stadhuis zoals het er in 1924 uitzag, nog met die geweldig mooie draaitap tegen de gevel. Niet echt handig voor rolstoel of rollator maar wel heel erg mooi. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

Op de begane grond van het stadhuis was het politiebureau gevestigd. Hier ziet u het toilet (de plee) dat nog tot in 1966 in gebruik was.

Een hoek in de Grote Kerk (links achterin) waar in vroeger tijden de stoofjes werden bewaard waarop de gelovigen hun voeten konden laten rusten tijdens de kerkdienst. 

De Markt van Wijk bij Duurstede nog lang voordat er de grote kastanjebomen werden geplaatst. Een heel groot plein zonder al die geparkeerde voertuigen die er nu vrijwel altijd staan.

De Markt in 1962, in het hoekpand zit nu de DA drogisterij. Geplaatst door Tom Moerenhout.

Als je bij Hennie Peek op een bruiloft was en je ging na het feest via de achteruitgang naar buiten dan was de bakkerij al vroeg vol in bedrijf. Wat rook het altijd lekker daar bij Piet Spelier die daar tot 1976 bakker was. Zal bij Lakerveld wel eender zijn. De kwaliteit was hoog.

Bakkerij Spelier op de Markt. Al weer vele jaren overgenomen door Henk Lakerveld en sedert alweer vele jaren in beheer van zijn beide zonen. Hier nog als kleine jongens voor de winkel. (Foto van Jip de Rooij)

De woensdagmarkt in Wijk van ongeveer 1970 - 1980. In de sneeuw zoals toen nog vrij elke winter het geval was.

De woensdagmerkt op 2 december 2015. De kramen hebben plaats gemaakt voor grote elektrisch gekoelde en verwarmde wagens.

De Markt zo'n veertig tot vijftig jaar geleden. Toen stonden de machtige kastanjebomen er nog.

De Markt op 2 december 2015. De kastanjebomen hebben plaats gemaakt voor grote platanen. De enige die er nog over is vertoont ook neigingen om er mee op te houden.

228716977_4421409897877419_3661039291046934115_n.jpg
251790770_4721830281168711_3946184375291792518_n.jpg
245188754_4648943788457361_4147589333845374353_n.jpg
270061428_10159604055043116_7726115204483886005_n.jpg
bottom of page