top of page

Helemaal rechts ziet u de hoge bomen van het park rond kasteel “Duurstede”. Aan de kabels rechts aan de veerpont is te zien dat de pont rond 1907 nog een z.g. gierpont was. Deze was verbonden aan een vast punt in het midden van de Lek en “gierde” van de ene zijde naar de andere.

De Lekdijk, gezien in de richting van de Dijkstraat. In het schuurachtige gebouw met het reclameopschrift “Brandstoffen J.A. Dikker” bevindt zich aan de achterzijde de ronde fundering van de Molen van Ruysdael uit 1760. Het gebouw heeft tevens gefungeerd als atelierruimte bevonden van de schilder Van der Hulst.

 

Met een aantal van bijna 24.000 inwoners en een groeiend achterland over de rivier, is ook het vervoer over de Lek aanzienlijk drukker geworden. Het kleine pontje dat jaren heeft dienstgedaan is noodgedwongen, door de toename van het autoverkeer, vervangen door een veerpont met een aanzienlijk grotere capaciteit. Ook van belang is het feit dat het vrachtvervoer over de Lek aanzienlijk is uitgebreid.

 

Op de voorgrond een eenvoudig woonhuis met op de zijgevel een informatiebord, met daarachter een schuurachtige bebouwing dat als pakhuis fungeerde. Voor het woonhuis een hoge gebogen lichtmast met gasverlichting. Situatie vermoedelijk eind 19e eeuw. Op deze locatie heeft één van de poorten van Wijk bij Duurstede gestaan, de “Vrouwenpoort’.

 

Eén van de aardigste plekjes van Wijk bij Duurstede. Vooral door het weidse uitzicht over de Lek. Van opslag voor brandstoffen van J.A. Dikker is dit pand verbouwd tot woonhuis. Aan het woonhuis aan de linkerzijde van de foto is nagenoeg niets gewijzigd. De weg langs de huizen is sinds enige tijd een eenrichtingsverkeersweg geworden waarbij alleen het uitgaande verkeer vanuit het centrum van de stad toegestaan is. Voorheen was het één van de belangrijke toevoerwegen (de “Vrouwenpoort”) voor verkeer dat vanaf de dijk Wijk bij Duurstede in wilde.

 

LEK EN LEKDIJK

 

 

Gezicht op het “Veerhuis” aan de Lek. Het werd gebouwd in 1873 na afbraak van het veerhuisje dat er vroeger stond. Aan dit laatste herinnert nog de in de zijgevel van het nieuwe veerhuis gemetselde gevelsteen, die het jaartal 1695 draagt. De naast staande schuur werd in 1836 gebouwd. Rond de voorlaatste eeuwwisseling deed het “Veerhuis” dienst als hotel en pension. De kunstschilder Willem Witse logeerde er in de jaren 1910-1912, toen hij in Wijk bij Duurstede zijn etsen maakte. Later nam de gemeente het in gebruik als ambtswoning voor de burgemeester en wel tot 1972.

De twee karakteristieke huisjes op de voorgrond van de foto zijn geheel verdwenen. In plaats daarvan zien we veel groen. Het is de tuin geworden van het huis met de blauwe vensterbanken, dat voorheen een opslagplaats was voor brandstoffen. De huisjes werden afgebroken omdat zij onbewoonbaar waren verklaard. De overige huizen van het rijtje zijn behouden gebleven.

 

Deze plek is in de loop van de afgelopen tientallen jaren vrijwel ongewijzigd gebleven. Dat geldt zeker voor voor de glorie uit vroegere jaren, het veerhuis aan de dijk. Het is er uiteraard drukker geworden maar je kunt er nog steeds een leuke fietsrit maken langs de Lek en van het water en de weidse omgeving genieten.

Foto beschikbaar gesteld door Dennie Hogendijk.

Op deze foto is het Wijkse woonwagenkamp achter de muur nog te zien, Toen bij velen een doorn in het oog. Foto is gemaakt rond 1960. Veel van deze woonwagenfamilies van toen wonen nu nog steeds in Wijk, tegenwoordig in normale huizen. (Foto ingebracht door Jip de Rooij, tekst van Martijn Pastoors.)

Foto van het kruiende ijs over de Lek. Het was 1996, de laatste keer dat de Lek zo was bevroren. Tevens het laatste jaar dat de Friese Elfstedentocht werd verreden. Foto ingebracht door Rita van Rooijen.

Gezicht op de Lek vanaf de aanlegplaats van het Wijkse Veer. Rechts het verkeerstorentje van de rivier. Helemaal op de achtergrond het kerkje van Ravenswaaij. Midden en links de ingang van de zwaaikom. Foto van ongeveer 1965. Romantisch plaatje toch?

Gezicht op Wijk bij Duurstede. Aan de horizon ziet u de Rooms-Katholieke kerk, de molen "Rijn en Lek" en het zand en grindbedrijf dat jarenlang aan de haven gevestigd was. Geplaatst door Jip de Rooij.

Gezicht op Wijk bij Duurstede. Aan de overkant van de Lek ziet u het kasteelpark en rechts daarvan de stad en stadshaven. Geplaatst door Jip de Rooij.

Hoog water in de Lek. Regelmatig voorkomend maar elke keer weer spectaculair om te zien en trekt heel veel kijkers uit de wijde omgeving. Deze foto is gemaakt door Hans van Engelen en dateert van eind jaren ´70 van de vorige eeuw.

Een plaatje van toen de sluis net geopend was met nog maar één doorgang. De sluis werd in 1952 in gebruik genomen. De tweede doorgang werd in 1974 gebouwd.

Nog een plaatje van toen de sluis net geopend was met nog maar één doorgang. De sluis werd in 1952 in gebruik genomen. De tweede doorgang werd in 1974 gebouwd.

De sluizen zoals ze er nu uitzien. Twee gangen in plaats van de enkele die er voorheen was. Zeer druk bezocht vooral door beroepsvaart. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

De sluis van dichtbijn. Op de achtergrond de witte huisjes van Rijkswaterstaat. Deze huizen waren bewoond door medewerkers van de Prinses Irenesluizen.

De sluis van binnen bekeken.

De sluizen bij ondergaande zon. Standpunt wat laag genomen, zo worden de sluizen nog groter dan ze al zijn. Hierover heeft de fotograaf nagedacht.

Cafe Bellevue van mevrouw Udo aan de Lekdijk in1972. De carnavalsvereniging De Kaieschaiters heeft er nog weleens zijn feestje gevierd. Dit pand is na een ingrijpende restauratie verbouwd tot woonhuis. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

Dit huis aan de Lekdijk is in 1940 afgebroken en als woonhuis weer opgebouwd. Het stond naast de brandstoffenhandel van J.A. Dikker. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

De veerpont van Wijk bij Duurstede zo'n vijftig of zestig jaar geleden. In die tijd was het nog een z.g. "gierpoint".

Een gierpont was verbonden aan een kabel en aan een anker in de bodem van de rivier. Die kabel liep over enige "hulp" bootjes naar de pont. Die "gierde" als het ware van de ene oever naar de andere.

De sluizen in vogelvlucht. Prachtig gezicht en geeft een bijzonder fraai beeld van de grootsheid van dit sluizencomplex. zoals ze er nu uitzien. Foto gemaakt en ingebracht door Willem Bol.

Een foto van een deel van een schilderij, een olieverf op paneel uit 1846, gesigneerd H.V.Op. Het is de plek waar nu het veerhuis staat. Het huis is gebouwd in 1695 en gesloopt in 1872. Het huidige veerhuis is gebouwd in 1873.

De restanten van de Vrouwenpoort die ooit aan de Lekdijk heeft gestaan. Zie voorts het hoofdstuk "Poorten" op deze website.

224149201_4421400371211705_1327287633307562110_n.jpg
302143436_5639608252724238_6833539036084711093_n-2.jpg
bottom of page