top of page

LANGS DE WAL

 

Kasteel met park. Gezicht op de Bourgondische toren van het kasteel met rechts op de achtergrond de “Donjon”, de verdedigingstoren van het kasteel. De Donjon is het oudste gebouw op het eiland en is gebouwd in 1270. Later werden daar de overige gebouwen van het kasteel aan vast gebouwd.

 

 

Kasteel “Duurstede” met daarbij de donjon. Niet alleen de toren en de donjon maar ook de resterende muren zijn in ere hersteld. Alle bebossing en andere begroeiing zijn weggenomen zodat het zicht op het kasteel aanzienlijk is verbeterd. Het bootje waarmee men de slotgracht overstak heeft plaats gemaakt voor een houten ophaalbrug. Aan de rechterzijde van de toren zijn de stellingen van de nooduitgang te zien die geplaatst moest worden om een gemakkelijke en snelle uitgang vanaf alle etages te garanderen in verband met de brandgevaarlijkheid. De stellingen zijn inmiddels vervangen door minder opvallende trappen die wat meer bij de omgeving passen.

Kasteelruïne “Duurstede” met park. Gezicht op de Bourgondische toren van het kasteel. Na 1270 verrijst op de plek waar nu de Kasteelruïne “Duurstede” staat het eerste bakstenen bouwsel op het eiland. David van Bourgondië (1427 tot 1496), door de paus benoemd tot Bisschop, vestigde zich in 1451 in Wijk bij Duurstede. Hij liet het kasteeleiland ombouwen tot een machtige vesting en heeft daar veertig jaar gewoond. Het kasteel had meer dan zeventig vertrekken. Het woord "Duurstede" betekent "Sterke plaats". Deze foto is waarschijnlijk rond 1900 gemaakt.

De belangrijkste toeristische trekpleister van Wijk bij Duurstede, het Kasteel ‘Duurstede”. Op dit moment wordt het kasteel door de gemeente Wijk bij Duurstede gebruikt voor culturele activiteiten en daarnaast is het een veelgevraagde locatie voor het houden van bruiloften en partijen en bedrijfsfeesten. De historische omgeving geeft een speciaal cachet aan dergelijke festiviteiten die, op verzoek, geheel volgens een aangepast thema kunnen worden georganiseerd.

Gezicht op de binnenplaats van het kasteel. De muurresten flankeren de zuidzijde en de westzijde van het kasteeleiland.

Er is geen romantischer plekje in Wijk bij Duurstede dan de binnenplaats van het Kasteel “Duurstede”. Dat is ook de reden dat het kasteel veel wordt gebruikt om de bruiloft te bezegelen en te vieren. De bomen die voorheen op de binnenplaats stonden, hebben helaas het veld moeten ruimen om de ruïne op het kasteeleiland niet verder in gevaar te brengen.

Gezicht op de Donjon, de machtige verdedigingstoren, met bakstenen vesting en gracht. Rechts in het water het bootje waarmee men de slotgracht overstak. Daarnaast een aan de oostzijde tegen de kasteelmuur aangebouwde schuur.

 

Ook dit deel van het kasteel is geheel in de oude stijl gerestaureerd. Bovendien is het kasteel toegankelijker gemaakt. Er is een brug gebouwd om over de slotgracht te kunnen wandelen. Het bootje is dus verdwenen. Het kleine gebouwtje dat tegen de muur stond is ook verdwenen evenals de begroeiing van de muur. Het grote vierkante gebouw, de donjon, wordt nu op de begane grond gebruikt als opslagplaats voor de festiviteiten die in de kasteeltoren worden georganiseerd. De eerste etage als kantoorruimte voor de huurder van het kasteel.

Gezicht op de nostalgische muziektent met op de achtergrond de Bourgondische toren van Kasteelruïne “Duurstede” en links de Donjon. De kastanjeboom links naast de muziektent is daar in 1878 geplant. De aanleg van het prachtige park rondom kasteel “Duurstede” is aangelegd door tuinarchitect Zocher.

De muziektent naast de donjon van het kasteel. Lange tijd heeft deze niet op deze plek gestaan maar aan de andere kant van de slotgracht bij de ingang van het kasteel. Daar raakte hij echter danig in verval. Na een volledige restauratie is hij, met behulp van zwaar materieel van de Genie, weer teruggeplaatst op de plek waar hij vanouds heeft gestaan. Er wordt nu veelvuldig gebruik van gemaakt voor de uitvoering van muziek- en overige culturele uitvoeringen.

Ooit heeft er een pontje gevaren over de kasteelgracht. De exacte datering van deze foto is niet bekend maar het moet wel voor 1900 zijn geweest.

Het origineel van de foto aan de rechterzijde. Eern zwart/wit foto waarschijnlijk genomen in de periode 1961/1962.

Een foto van het kasteel, gemaakt in de periode 1961/1962 en uitgegeven door A.J. van Lunsen. Uiteraard is het een mooie foto maar het meest bijzondere is dat dit van oorsprong een zwart/witte foto was die later is ingekleurd. Op het eerste gezicht zie je dat niet. Razend knap gedaan. Complimenten voor het vakmanschap van de inkleurder (of hoe zo'n beroep moge heten).

Een kijkje in het kasteelpark zoals het er ooit heeft uitgezien en zoals de ontwerper het bedoeld heeft. Prachtig park (door de Wijkse bevolking "Het Bos" genoemd) om te wandelen en van de natuur te genieten. Ansichtkaart van H.M. Janssen, Peperstraat 52, drukker JosP

Nummer drie in de serie ingekleurde ansichtkaarten. Deze keer een kaart uit 1956, gedrukt bij JP, uitgegeven door Firma P. van Groeningen, Wijk bij Duurstede. Zonnig plaatje, toch heeft de vakantieganger die de kaart heeft verzonden, zo vermeldt de tekst, een regenjas gekocht In Utrecht.

Een zomers kijkje op de muziektent die bij het kasteel staat. In de loop van zijn bestaan heeft deze op meerdere plaatsen in en buiten het kasteelpark gestaan. Nu staat hij alweer enige jaren terug op de oorspronkelijke plek en is hij weer regelmatig in gebruik tijdens de vele evenementen die in Wijk worden georganiseerd. Weer een ingekleurde ansichtkaart van onze inkleurexpert. Kaartje met een 2 ct postzegel, 1899-1921, 

De muziektent staat nu weer op z'n oorspronkelijke plek. In de loop der jaren heeft hij op meerdere plekken in het Kasteelpark gestaan en zelfs korte tijd daarbuiten. Op deze foto staat hij op de plek vlak voor de brug naar het Kasteel. (Inzending Jip de Rooij)

Foto ingebracht door Constant de Haas.

Enkele foto's die laten zien hoe het kasteelpark er rond de jaren 1940/1945 heeft uitgezien. Keurig bijgehouden, de bevolking van Wijk bij Duurstede was er bijzonder trots op en noemde het liefkozend "Het Bos".

Een kijkje in het kasteelpark vanuit een ander gezichtshoek. Zelfde periode.

Nog een kijkje in het park vanaf weer een ander standpunt. Blijft mooi...

Kasteel Duurstede vanaf een ongebruikelijk standpunt. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

Het binnenplein van Kasteel Duurstede in vroeger jaren.

Kasteel Duurstede aan de binnenkant gezien. Ziet er nu heel wat beter uit.

Kasteel Duurstede met omliggend park. Foto genomen in 1932.

Kasteel Duurstede met omliggende park en ganzen in het park. Datum foto onbekend.

Kasteel Duurstede en omliggend park met zwanen in de slotgracht. Foto genomen in 1973

Nogmaals het Kasteel Duurstede met omliggend park met zwanen in de slotgracht. Foto genomen rond 1910/1920.

Kasteel Duurstede zoals het er in 1903 uitzag. Zwart-wit gefotografeerd en daarna ingekleurd. Geeft een prachtige en realistische indruk!

Hier zijn ze dan, de enige echte restanten van de Molen van Ruysdael. Het huidige voetstuk is het restant van de toren in de middeleeuwse stadsmuur, waarop de windkorenmolen in 1644 werd gebouwd. De molen zelf werd in 1817 weer gesloopt. Het restant van de veel oudere toren is er dus nog steeds, maar de latere molen is verdwenen. Foto ingebracht door Constant de Haas.

Ik weet van Corry Oudijk en Stef Stokhof de Jong, die toen woonden op Langs de Wal in de door hun gerenoveerde gemeenteloods, dat er tijdens een enorme storm in 1990 een boom gevallen is op hun huis. Sinds die tijd is vooral Corry erg bang geworden van natuurgeweld. Ik denk dat de foto op deze gebeurtenis kan slaan. (tekst Atie Klaver)

Langs de Wal 27 in vroeger jaren. Nog keurig gestapelde en gemetselde steentjes. Foto gemaakt in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Foto gemaakt op 2 december 2015. De muur van het pand is volledig gestuct. Ziet er wel wat authentieker uit. 

Langs de Wal aan de oude stadsmuur. Het wegdek is nog volledig in oude stijl. Deze foto is gemaakt rond 1970.

Deze foto is gemaakt op 2 december 2015. Nog steeds de oude stadsmuur. Nu wel wat meer auto's en verkeersborden.

Langs de Wal in vroeger jaren in de richting van het kruispunt met de Muntstraat. Kasteel Duurstede zoals het er in 1903 uitzag.

Dezelfde foto maar dan genomen op 2 december 2015. Let op de lantaarnpaal die helemaal past bij de oude sfeer van deze straat.asteel Duurstede zoals het er in 1903 uitzag.

Hier waren jarenlang de Gemeentewerkplaats en de brandweergarage gevestigd. Later was het daar de woning en het atelier van Stef Stokhof de Jong. Het huis is nu vervallen en staat reeds enige tijd te koop. Foto ingebracht door Joop Brand.

Een gasfabriekje aan Langs de Wal. Gas werd gebruikt voor de straatverlichting, dus voor de elektriciteit kwam. Het pand stond direct naast de Hoenderpoort naar het park rond het kasteel. Foto ingebracht door Joop Brand, tekst van Nelleke Langkeek.

Leugenbankje voor ouderen. Foto naar schatting rond 1960-1970 genomen.

251688861_4724628257555580_8499779972087596440_n.jpg
251576277_4724628627555543_6276975962095240079_n.jpg
bottom of page