top of page

KLOOSTER LEUTERSTRAAT

 

Gezicht op de klompenmakerij van de familie van Haarlem. Geheel rechts het woonhuis, links daarvan de klompenmakerij zelf. Links daarvan een door palen gemarkeerde doorgang naar de oostzijde van de Nederlands Hervormde Kerk. In de volksmond is dit terrein bekend als het “Oude Kerkhof”. Tegen de zuidgevel van de kerk waren overdekte wagen- en rijtuigschappen gebouwd, die 1899 verdwenen. Boven de klompenmakerij troont het fraaie renaissance dak van het stadhuis. Rechts daarvan de twee daken van de herbergen, genaamd “De Roetzak” en “De Engel”.

De twee huisjes aan de rechterzijde van de foto zijn gesloopt en geheel in oude stijl weer herbouwd. Passend bij de omgeving en bij de overzijde van dit pleintje. Alleen het bovengedeelte van deze huizen wordt nu nog gebruikt als woonruimte. In het benedengedeelte is de schoenwinkel van de firma Vink gevestigd. Het pleintje is grotendeels afgesloten voor verkeer door het plaatsen van paaltjes, die op de voorgrond zichtbaar zijn. Daardoor is alleen doorgaand verkeer vanuit één richting mogelijk.

De in 1885 (24 maart) ingehaalde stoomtram bij de halte van het postkantoor. Personeel van de tram en het postkantoor staan voor het postkantoor. Dit postkantoor staat op de fundamenten van het voormalige priesterkoor van de eertijds Rooms Katholieke, thans Nederlands Hervormde kerk. Geheel rechts zien we gedeeltelijk de in 1826 gestichte gemeenteschool, die tot in 1884 als zodanig dienst deed en nadien onder andere de botermarkt en ook het badhuis huisvestte. Links is de hoge ommuring van het klooster te zien.

Het karakter van het gebouw is redelijk behouden gebleven. Op de begane grond is damesmodewinkel La Cabas gevestigd en kapsalon Petra’s Haarmode. De rails van de stoomtram zijn al heel lang verdwenen. Deze plek is veranderd in een gezellig pleintje waar slechts een smalle strook beschikbaar is voor verkeer. Het gebouw aan de rechterzijde is een bijzaaltje van de Nederlands Hervormde Kerk en wordt gebruikt als Kerkelijk Centrum onder de naam “De Open Hof”. De eerste steen voor de verbouwing is gelegd door de heer A.J. Gelok in 1985. Het plantsoen en later het “Witte Huis” aan de linkerzijde werd vervangen door een wooncomplex.

Gezicht op het St. Lambertusgesticht, plaats waar eertijds ongeveer het klooster van de Witte Zusters gestaan heeft. Opmerkelijk zijn de beide 18e eeuwse hardstenen barokachtige kolommen met gietijzeren hekwerken die de ingang vormen als pad naar de Rooms Katholieke kerk. Links in het beeld de bomen, die in het jaar 1964 werden verwijderd.

Het gebouw van het St. Lambertusgesticht is in de loop van de jaren redelijk in stand gebleven. De zichtbare veranderingen zijn de schoorstenen en de koepeltjes die verdwenen zijn. De verwarming via de schoorstenen heeft plaatsgemaakt voor centrale verwarming. De koepeltjes zijn vervangen door dakramen in beide gebouwen. De stenen kolommen bewaken nog steeds het achterterrein van de kerk maar zijn iets verschoven naar achteren. Op dit moment, voorjaar 2006, zijn de ramen afgetimmerd. Eind 2006 zal het pand volledig worden gerestaureerd tot negen wooneenheden.

Van links naar rechts Klooster Leuterstraat 21, 23 en 25 benevens het thans veranderde pakhuis, één van de laatste helaas. Rechts van dit pakhuis de Plantsoensteeg met de oude frontale gevel van het St. Lambertusgesticht, waarvan de hoofdingang thans verder naar rechts is gelegen. In het middelste pand is jarenlang het schildersbedrijf van Arie Verheul gevestigd geweest.

Een mooi staaltje van stadsvernieuwing. De vroegere schilderswerkplaats van Arie Verheul en het naastgelegen pakhuis zijn geheel gerestaureerd tot een nieuw pand met op de begane grond winkels en daarboven appartementen. Door de vernauwing van de rijweg ervoor is een gezellig pleintje ontstaan met plantenbakken en, bij mooi weer, een terrasje waar een smakelijk kopje koffie of thee van “Het Tabacks Huys” gedronken kan worden. Het straatje aan de rechterzijde leidt naar het Walplantsoen waar een ruime parkeergelegenheid is gemaakt voor bezoekers van het centrum van de stad.

De stoomtram, die juist om de hoek komt. Vanaf 24 maart 1885 reed de tram van Wijk bij Duurstede naar Doorn en werd opgeheven in 1937. Op de achtergrond de Rooms Katholieke Kerk met de zogenaamde “Peperbus”, die in 1937 verdween. De verbreding van de straat die in 1916 plaats vond is reeds gerealiseerd. Het huis maakte plaats voor een klein plantsoen met gietijzeren hekwerk.

Vanuit dit standpunt in de Oeverstraat is heel goed de aanpassing van het gebouw van de Katholieke Kerk te zien. De opbouw op het dak, de aanleiding waarom deze kerk in vroegere jaren de “Peperbus” werd genoemd, is geheel verdwenen en in plaats daarvan is aan de voorzijde tegen de kerk aan een ruim voorportaal met toren gebouwd . De tramrails zijn verdwenen en aan de rechterzijde is de stoep verbreed. De huizen rechts zijn geheel in de oude stijl bewaard gebleven. Lagen er in de jaren zestig, zeventig en tachtig in de binnenstad overal nog betonnen stoeptegels, in het kader van de stadsvernieuwing zijn al deze betonnen elementen vervangen door gebakken of natuursteen materialen.

Gezicht op de Klooster Leuterstraat vanaf het plein waarna de Oeverstraat begint. Op de voorgrond de bestrating van kinderhoofdjes c.q. veldkeien. Zie ook de  bevolking van het toenmalige Wijk bij Duurstede met de schilderachtige kleding die de tijd karakteriseert. In de winkel geheel rechts op de foto werd “kamerbehang” verkocht, zie de tekst boven de vensters.

Rechts een aaneengesloten rij van winkels. De rij gebouwen links bestaat nog voor een groot deel uit woningen afgewisseld door de schoenenwinkel van Vink, een winkel in onbruik en, aan het eind van de rij, de bakkerij van Lakerveld. De WABO garage is in de huidige tijd vervangen door een vestiging van HEMA. Ook hier is weer sprake van een prachtig gereconstrueerde bestrating in oude natuurlijke materialen.

Het gebouw "Open Hof" op de hoek Klooster Leutsrstraat/Kerkstraatje, gebouwd in 1826 als Openbare school, maar heeft daarna ook nog gediend als botermarkt, badhuis, huisvesting voor drie arme gezinnen, oefenzaal voor recruten en consultatiebureau. Tegenwoordig kerkelijk centrum voor de Hervormde Gemeente. (Informatie: Martijn Pastoors)

Gezicht op de Veldpoortstraat vanaf de Klooster Leuterstraat. Op deze foto van rond 19009 zijnde karakteristieke kleding van de dames en de kinderen op klompjes duidelijk te zien. Links de statige winkel waar koffie en thee verhandeld werd en rechts een echte "Melksalon". Voorbij het witte gebouw aan de linkerzijde de eerste boom van de Markt en in de verte de statige huizen aan de Veldpoortstraat. Op de voorgrond de tramrails van de stoomtram.

Het eind van de Veldpoortstraat, gezien vanuit de Klooster Leuterstraat. Rechts een siergevel waarvan de details bewaard zijn gebleven. De bebouwing links is vervangen door door nieuwbouw van bakkerij Lakerveld. De stoepen zijn verbreed en de straat versmald dankzzij het verdwijnen van de tramrails en het feit dat deze beide straten eenrichtingsverkeerswegen zijn geworden. Als straatverlichting zijn lantaarns geplaatst  in oude stijl.

Foto afkomstig van Jip de Rooij

Het pand waar kapper Piet van Zwieten zijn beroep uitoefende. Hij was in zijn vrije tijd ook nog een uitstekend violist en tekenaar.

Foto gemaakt door Kees Broekman in september 2016.

Gezicht in de Klooster Leuterstraat vóór het kappen van de bomen die voor het Lambertusgesticht stonden. Foto moet voor 1964 gemaakt zijn. Rechts op de hoek van de Markt ziet u het pand van de voormalige "Sociëteit De Vriendenkring", links nog een stukje van Hotel-Café-restaurant "De Keijsers Croon". Op de achtergrond de Rooms-Katholieke kerk van St. Jan de Doper.

Grappig, deze foto zal zo'n dertig jaar voor die hiernaast gemaakt zijn. Bijna vanuit eenzelfde beeldhoek. Zo zie je een straat veranderen. Een belangrijke wijziging is natuurlijk de toren van de Rooms-Katholiele kerk maar het is ook zeker de moeite waard om de winkelgevels goed te bekijken. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

 

Foto genomen op 31 januari 2016.

De Klooster Leuterstraat na 1937 vlak nadat de oude toren gesloopt was en de nieuwe toren voor de kerk was geplaatst. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

Ansichtkaart uit 1910 van de Rooms-Katholieke kerk St. Jan Baptist aan de Klooster Leuterstraat. Toen stond de "Peperbus" er nog op. Meeste foto's van deze kerk zijn gemaakt vanaf de Klooster Leuterstraat, deze vanaf het Walplantsoen.

Foto gemaakt door Kees Broekman in september 2016.

Ontwerptekening van architect A. Vasman uit Deventer voor een nieuwe Rooms-Katholieke kerktoren die de oude, van 1802 daterende "Peperbus", moest vervangen. De bouw van de nieuwe voorzijde van de kerk werd in 1937 gerealiseerd.

Dit is 'm dan van dichtbij. De Peperbus op de Rooms-Katholiele kerk aan de Klooster Leuterstraat. De toren die een eigen gezicht gaf aan de kerk en waardoor het gebouw al van verre herkenbaar was. Foto ingebracht door Sander van Daal.

En daar gaat ie dan... Na een aantal jaren goede diensten te hebben gedaan wordt ie gesloopt. Jammer, het eigen karakter van de kerk wordt teniet gedaan. Foto ingebracht door Sander van Daal.

Interieur Rooms-Katholieke kerk

Interieur van de Rooms-Katholieke kerk tussen 1908 en 1910. Foto ingebracht door Sander van Daal.

Het interieur van de Rooms-Katholieke kerk rond de jaren 1940. Foto ingebracht door Sander van Daal.

Een foto van het interieur van de Rooms-Katholieke kerk. De foto is aan de achterkant afgestempeld in juli 1913. de foto zal dus rond de periode 1908-1913 zijn gemaakt. Dat is zo'n vijf of zes jaar na de voltooiing van het koor en transept. Foto ingebracht door Dander van Daal.

Het witte huis, was een gedeelte van het St.Lambertus- gesticht ( Klooster) waar tot in de jaren 50 de zusters van liefde van Tilburg hun verblijf hadden, (Foto afkomstig van Jip de Rooij, tekst Peter van der Linden)

Het witte huis is veranderd in een hoger appartementencomplex met op straathoogte een makelaarswinkel. Daarvoor een klein terras van de laatste winkel links die rookwaren en koffie en thee verkoopt.

De Klooster Leuterstraat vlak na de tweede wereldoorlog.

 

Een foto uit de Klooster Leuterstraat; het jongetje links met het petje op is Jo Dirksen, geboren in 1908 en hier een jaar of 4. De tilbury is van de fam. v.d. Heiligenberg. Op nr. 9 de winkel van van Ginkel, voordat Terwint daar in zat. Het pand is tot in de jaren zestig in bezit geweest van Toon van Ginkel, die ook een behangwinkel in de Veldpoortstraat had. Piet van Zwieten, de kapper, huurde het tot hij het heeft gekocht. Foto en tekst ingebracht door Hans Dirksen.

 

Klooster Leuterstraat 9 en 11
Datering 1913 Beschrijving Het Maastrichts Bierhuis en Melksalon bij gelegenheid van het 12,5 jarig ambtsjubileum van burgemeester Van Walsum. Bijzonderheden Van links naar rechts L. Goosens, A.Th Weijman, P. Dirksen ('Dikke Piet'), J.A.G. Dirksen (met kind op de arm), H.A. Dirksen, geb. Miltenburg, G.E.J. Dirksen (Gard Dirksen), C.J.W. Dirksen (met kind op de arm), G. Dirksen (Gard Dirksen) en M. Miltenburg. Tekst Joop Brand

Dit pand behoorde ooit toe aan de griffier van de Vrederechter,  Na de 2e wereldoorlog werd het, zo goed en zo kwaad als het ging, ingedeeld in appartementen. Hans en Bep van Kerkhof, de fam. Blom, de fam. Van Rossum, fam. van de Gughte, fam. De Visser (Lia en Ineke), Ank Berk en haar dochter in de Jaren '70. En ook mijn ouders zijn er in 1956 hun huishoudentje begonnen. In 1958 werd ik er geboren, en een jaar later mijn zus. Het pand is ook nog van de voorganger van Volksbelang, BO-EX geweest. Het pand was te slecht om te renoveren. Bouwkundig en qua indeling onbruikbaar.  De foto dateert van medio jaren '70, enkele jaren voor de sloop. In het gedeelte rechtsboven wordt al niet meer gewoond.

Foto gemaakt door Kees Broekman in september 2016.

Het postkantoor aan de Klooster Leuterstraat toen het nog een echt postkantoor was. Deze foto zal zo rond 1920 zijn genomen. Nu zijn er alweer tientallen jaren op de begane grond winkels en op de bovenetages appartementen.

Foto gemaakt door Kees Broekman in september 2016.

Klooster Leuterstraat 41

En deze toren kwam ervoor in de plaats! Deze mannen hadden pas een hoge functie!. Foto uit najaar 1937 van de bouw van de toren van de R.K. Kerk. Foto ingebracht door Sander van Daal.

bottom of page