top of page

HOOGSTRAAT

Hier een foto van de Hoogstraat en de hoek met de Nieuwe Weg gezien vanuit Wijk richting Voorwijk. Rechts is de boomgaard nog. Foto rond 1960-1965, geplaatst door Hans van der Linden

De situatie zoals die nu op 31 januari 2016 geworden is. De op een boerderij op de voorgrond is vervangen door een rijtje van vijf woningen.

Foto van de Hoogstraat begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Rechts de huizen die met hun rug naar de Zandweg staan en daar tegenover nog de boomgaarden. Die werden allemaal gesloopt en ervoor in de plaats kwam een compleet nieuwe woonwijk. Foto ingebracht door Jip de Rooij.

bottom of page