top of page

HINKERSTEEG

In 1830 waren de kadastrale gegevens, sectie B 85, 86 en 89. (89 was een deel van de weg) plaatselijk bekend als Kamp 125 en Kamp 126. In 1956 is de boerderij gesloopt en zijn de huidige woningen Hinkerstraat 48 en 46 gebouwd. De weg is na 1960 verhard.

Foto 01: is circa 1948 : in de tuin staan Bets Goes en Ries van Wijngaarden.

Foto 03: is van omstreeks 1950. Voor het hek staat Rina. de archieven komt deze boerderij al voor in 1790. Beide foto's ingebracht door Hans van der Linden.)

In 1910 was dit Hinkersteeg 1 en in 1950 Hinkerstraat 2. Voordat de straat is volgebouwd is er een hernummering geweest. Thans staan daar de woningen Hinkerstraat 48 en 46. Hinkersteeg 1 werd vanaf 1910 bewoond door Cornelis de Bouter en zijn vrouw Caat Elberse. Zij kregen 2 dochters Greet en Jacoba (Coba) Toen Coba in 1946 trouwde met Bart van Wijngaarden, zijn ze bij haar moeder Caat Elberse in gaan wonen. Kees de Bouter en zijn vrouw huurden de boerderij toen zij er woonden. Op 26 april 1947 heeft Bart van Wijngaarden, samen met zijn broer Ries, de dubbele boerderij gekocht voor fl 2.000,- Ries woonde toen met zijn vrouw Bets Goes al in de andere helft. 

bottom of page