top of page

DORPSSTRAAT

 

Het gebouw rechts was vanaf 1881 tot 1954 het gemeentehuis van Cothen. Rechtsaan de voorzijde was de secretarie en daarachter de raadszaal; links werd een bierhuis gerund. In 1946 werd dat de secretarie; de bestaande secretarie werd raadszaal en de raadszaal werd horecalokaal met volledige vergunning.

Door uitbreiding van het personeel werd de secretarie te klein en in 1954 de voorzijde van de school aan de andere kant in gebruik genomen. Tot in 1974 zijn de twee voorste lokalen van het “Oude Raedthuys” nog in gebruik gebleven.

 

Over deze recente foto van dit gedeelte van de Dorpsstraat valt weinig te zeggen. De vlaggenmast en het publicatiebord aan het ‘Oude Raedthuys” zijn verdwenen. Toen stonden er ook nog geen auto’s geparkeerd. Het, in 1974 in de oude openbare school ondergebrachte gemeentehuis, inclusief de Dienst Gemeentewerken en Bouw- en Woningtoezicht (links op de foto, aan het oog onttrokken vanwege de begroeiing) is, als gevolg van de gemeentelijke herindeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek per 1 januari 1996 opgeheven. Het gebouw doet nu dienst als kantoor van enige bedrijven.

 

Verscholen achter bomen ligt het herenhuis, gebouwd in 1887, van de familie Damen van de (in de wijde omgeving van Cothen bekende) houthandel. Dit huis staat op de hoek van de Dorpsstraat en de Kerkweg en kwam in de plaats van een woonhuis annex herberg, die tevens deed als “regthuys van Kooten” tot 1881. In een koopakte van 1783 wordt het rechthuis betiteld als “’t Molentje, alwaar het molentje uithangt”.

Op deze foto is te zien, dat niet het Molentje uithangt, maar dat de naamsherinnering in stand werd gehouden door een groot bord met zelfs twee afbeeldingen van een molen. Ook de oude functie van Het Molentje is weer terug en wel als horecagelegenheid. Het valt te betreuren, dat de oude afrastering van houten hekwerken verdwenen is.

Na vele jaren van leegstand is het restaurant nu onder de oude naam weer in gebruik genomen.

Komende vanuit de richting Langbroek ziet u recht vooruit de brug over de Kromme Rijn en daarachter de woning van de Rijwielhandel van de familie P. Hardeman. Achter het linkerraam van deze woning heeft jarenlang de veldwachter Aart van der Mispel uit ’s-Hertogenbosch gewoond. Hij kon dus, zittend in een gemakkelijke stoel, de in Cothen binnenkomende gasten in de gaten houden.

Links op de foto ziet u het opslagterrein van Houthandel Damen; de familie Damen woonde aan de overkant (’t Molentje). Toen (dus vóór 1924) was ook de korenmolen nog niet van de wieken ontdaan.

Op deze foto is te zien, dat de woningen van Hardeman en Van der Mispel niet meer aanwezig zijn. Er staat nu een dubbel woonhuis. Links daarvan ziet u de woning met bedrijfsruimte, waarin jarenlang Willem Stooker heeft gewoond en als fietsenmaker heeft gewerkt. In de vroegere fietsenwinkel is nu een verkooppunt van Bakkerij Doeleman uit Werkhoven gevestigd. De korenmolen “Oog in ´t Zeil” is op deze foto voorzien van wieken. Deze dateren uit 1986 en zorgen ervoor dat de vrijwillige molenaar, de heer Michel Vader uit Wijk bij Duurstede, zijn hobby kan uitoefenen.

De Dorpsstraat, hier gezien vanaf Wijk bij Duurstede bij het begin van de bebouwde kom van Cothen, was zo rond 1935 voorzien van zand en grind. Dat over die “hoofdstraat” niet zo veel doorgaand verkeer kwam, is duidelijk op deze foto te zien. Het maken van een foto was toen een echt gebeuren voor de hele familie en buren.

 

De Dorpsstraat van nu is voorzien van een asfaltlaag, trottoirs en elektrische straatverlichting. Op beide foto’s is links een klein gedeelte van de in 1883 gebouwde langhuisboerderij te zien. Het rijtje gepleisterde woningen rechts op de foto dateert uit de 18e eeuw en worden “kerkehuisjes” genoemd. In tegenstelling tot nu waren die huisjes vroeger bestemd voor weduwen, alleenstaanden en armen van de Nederduits Hervormde Gemeente.

 

Dorpsstraat/hoek Kerkweg in ca. 1923. Fietsenmakersgezin Hardeman uit Cothen, met twee van zijn drie kinderen. Informatie Gonnie Bosman/Kuijer.

Dorpsstraat/hoek Kerkweg in ca. 1939. Foto ingebracht door Hans van der Linden

Dorpsstraat/hoek Kerkweg in ca. 1955. Foto ingebracht door Hans van der Linden

Dorpsstraat rond 1900, toen de weg er naartoe nog geen wegdek had. 

Het gemeentehuis van Cothen zo'n veertig a vijftig jaar geleden. Daarvoor was het de protestante school. Vervolgens de Beatrixschool geworden en nog later de Toermalijn. Daarna is Aegir Marine er begonnen. Die zijn een aantal jaar geleden naar Wijk verhuisd. Nu is het een bedrijvengebouw. 

De Dorpsstraat in Cothen rond 1900. Aan de linkerzijde de Kerkhuisjes en aan de rechterzijde een boerderij. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

Foto gemaakt en geplaatst door Pauline de Jong van dezelfde plek aan de Dorpsstraat in Cothen. De straat rechts is de Rhijnesteinstraat en links is het grindpad (parkeerplaats) naar de kerk.

 

De Dorpsstraat in Cothen in 1925. Recht vooruit de fietsenwinkel van de familie Stoker. Aan de rechterzijde achter het lage hekje het pand waar nu cafe-restaurant 't Molentje is gevestigd. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

Dorpsstraat /hoek Kerkweg in ca. 1900. Foto ingebracht door Hans van der Linden

Dorpsstraat/hoek Kerkweg in ca. 1920. Foto ingebracht door Hans van der Linden

bottom of page