top of page

De houten brug over de Langbroekerwetering dateert uit 1895 en werd aangeduid als de “Statenbrug”. Deze naam is ontstaan, omdat (in 1849) het Gerechtsbestuur van Langbroek gelast werd door de Staten van Utrecht, om de brug te repareren door onder andere het wegdek te vernieuwen.

Het eerste pand links op de foto is vermoedelijk het woonhuis van de smid, die zijn smederij had in het naastgelegen pand.

Aan de overkant van de Doornsche weg het dak van het schoolgebouw op De Brink

De houten brug over de Wetering is in 1948 vervangen door een stenen brug, omdat de Doornseweg verbreed moest worden. Tussen de twee panden links op de foto is nu de werkplaats voor tractoren en landbouwmachines van de heer A.J. Borgstijn gevestigd. Rechts op de foto is met enige moeite de zijgevel van het Hervormd Centrum op De Brink nog te zien.

 

De Doornsche weg ofwel de weg van Langbroek naar Doorn is op deze foto van omstreeks 1910 niet breed. Voor die tijd echter breed genoeg. Op sommige elektriciteitspalen zien we speciale steunen gemonteerd; naar alle waarschijnlijkheid waren daaraan de kabels voor de telefonie en de telegrafie bevestigd.

DOORNSEWEG

 

 

De oorspronkelijke Doornsche weg is, zoals op deze foto te zien is, “gedegradeerd” tot parallelweg. Links van de parallelweg ligt (maar dat is bijna niet te zien) de huidige Doornseweg, aangelegd omstreeks 1940. Een aantal woningen langs deze weg is in de loop van de jaren gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

 

Langbroek gezien vanuit de richting Doorn. Het gebouw links is waar restaurant Torbijn is gevestigd. De weg in het midden is de Cotherweg richting Cothen en het grote pand rechts is de domineeswoning, gesloopt in 1939. Als je goed naar de weg rechtdoor kijkt zie je dat hij na de brug in een knik iets naar links verspringt. Bij de aanleg van de nieuwe weg met vaste bestrating wilde men de knik eruit hebben maar toen stond de domineeswoning in de weg, die werd daarom gesloopt. De foto is van rond 1925. (Informatie: Martijn Pastoors)

 

Zicht op de Doornseweg vanaf de Cotherweg. Links de Pastorie rechts wat nu Restaurant Torbijn is. Informatie Duwien Aalbertsen.

 

 

Zicht op de Doornseweg vanaf de Cotherweg. Links de Pastorie rechts wat nu Restaurant Torbijn is. Informatie Duwien Aalbertsen.

 

 

Gezicht op de Doornseweg richting Doorn voorbij de splitsing met de Langbroekerdijk nadat er een extra strook was gelegd voor het drukke verkeer.

 

 

Gezicht op de Doornseweg richting Doorn voorbij de splitsing met de Langbroekerdijk nadat er een extra strook was gelegd voor het drukke verkeer.

 

 

De Pastorie die in Langbroek heeft gestaan. In de jaren '70 gesloopt.

 

 

Groene Kruisgebouw en brandweer Langbroek. De toren diende om de slangen te laten drogen. Ook tandarts van der Marel en het consultatiebureau hebben in het gebouw gezeten.
 

 

bottom of page