top of page

DIJKSTRAAT

 

Stoomdrukkerij Wijksche Courant, Dijkstraat 6, eigendom destijds van de heer C. Vonk. Rechts aan de gevel een lantaarn van de straatverlichting, die op acetyleengas werkte. De foto is van ca 1900. Meer op de voorgrond de tramrails en daarvoor de Walmuur, met zandzakken en melktuiten die al klaar lagen om hoogwater te keren.

Behalve de drukkerij waar van oorsprong de Wijkse Courant werd gedrukt, voerde C. Vonk ook een kantoorboekhandel. De drukkerij is in 1984 overfgenomen en enige tijd later verhuisd naar het industrieterrein. De Wijkse Courant wordt nu gedrukt door Wegener drukkerijen in Houten waar ook de redactie is gevestigd. In de jaren '90 verkocht de familie Cremers-Vonk uiteindelijk de kantoorboekhandel. Ook hier weer een geheel in oude stijl verbouwd pand. Tegenwoordig is het huis in pariculier eigendom en wordt als woonhuis gebruikt.

Gezicht op de Dijkstraat en de molen “Rijn en Lek”. De Wijkse molen, uniek in zijn soort, werd in 1659 gebouwd op de middeleeuwse stadspoort “De Leuterpoort”. Tot omstreeks 1820 werd gedroogd eikenschors (run) ten behoeve van leerlooierijen gemalen, daarna graan. In 1929 werd de runpoortmolen eigendom van de vereniging “De Hollandsche Molen”. De laatste Wijkse beroepsmolenaar was Gerrit-Jan Roodvoets. Hij was actief van 1923 tot 1958. Nu wordt de molen in functie gehouden door vrijwillige molenaars.

Aan de sfeer in de Dijkstraat is sinds de vorige foto nauwelijks iets gewijzigd. De huizen staan er vrijwel ongewijzigd bij. Tijdens openstellingen van de molen is er  traditioneel gemalen meel te koop. De walmuur aan de rechterzijde van de foto is geheel vernieuwd. De reden was dat de dijken en kades dienden te worden verhoogd en verzwaard (Deltawet van april 1995). Tijdens de nieuwbouw zijn er zware damwanden onder het dijklichaam aangebracht en is de walmuur geheel opnieuw gebouwd volgens de oorspronkelijke bouwwijze. Vanaf het hoge wandelpad heeft het publiek een prachtig uitzicht over de Lek.

Het pleintje voor de Waterpoort heet in de volksmond nog het “Klokgeslag”. Hier werden de mannen bij dreigend gevaar voor dijkbreuk door het luiden van de klokken samengeroepen. In het gebouw links op de foto was een hotel gevestigd. In verband met het uitzicht voor de hotelgasten werden de takken van de leilinden op de verdiepingshoogte drastisch gesnoeid.

Eindpunt van de tram. Op de foto geheel rechts de stoomtram met het bedienend personeel. Op de achtergrond de runpoortmolen. Foto is naar alle waarschijnlijkheid rond 1903 gemaakt.

Het hotel aan de linkerzijde van de foto is er niet meer. Net als de karakteristieke bomen. In het hoekpand is nu het advocatenkantoor van Leijendekker gevestigd . De overige gebouwen tot aan de runpoortmolen worden door particulieren bewoond. Het gebouw aan de rechterzijde is een restaurant dat op de walmuur is gebouwd en een prachtig uitzicht biedt over het weidse landschap en de plaats waar de Rijn overgaat in de Lek. Het eindpunt van de tram is nu een pleintje met doorgang door de walmuur naar de haven met het aangrenzende parkeerterrein.

Foto gemaakt door Kees Broekman in september 2016.

De Leuterpoort onder de runmolen in vroeger jaren. In die tijd werd de poort kennelijk ook gebruikt als opslagplaats voor het graan dat vermalen was. Foto ingebracht door Puck Irene Jansen.

 Jacob de Heus kocht in 1825 het oude tolhuis dat gestaan heeft op de plaats van Dijkstraat 19 en 21-23. Foto is van 1928. Foto en tekst ingebracht door Tineke Marchal.

Ansichtkaart uit 1920. Wat opvalt op veel foto's uit die tijd is dat mensen 'uitliepen' voor de fotograaf. Aan de houding van de mensen op de voorgrond en in de deuropening is te zien dat het kennelijk een bijzonderheid was als een fotograaf zijn opnames ging maken. Kaart uitgegeven door Sieswerda, Wijk bij Duurstede. (Foto afkomstig van Joop Kuyvenhoven)

 

Foto gemaakt door Kees Broekman in september 2016.

Ontelbare foto's zijn er gemaakt van de runmolen "Rijn en Lek" op de Leuterpoort. Meestal lijken ze erg veel op elkaar, deze is net weer even anders.

Foto gemaakt door Kees Broekman in september 2016

 En steeds maar weer die vergissing van de "Molen van Ruysdael". Nee, dat is hij niet, die staat verderop. Deze is de molen "Rijn en Lek".

Foto gemaakt door Kees Broekman in september 2016.

 De poststempel van deze kaart dateert uit 1906. De foto is dus nog eerder genomen, misschien rond de eeuwwisseling. Gezicht op de Dijkstraat met de molen en rechts de Walmuur. Foto uit 1906.

Ooit was er in Wijk bij Duurstede een heuse "Wijksche Bank" gevestigd aan de Dijkstraat. Ernaast zien we het gebouw waar Drukkerij Vonk heeft gezeten die deze kaart ook heeft uitgegeven. Foto uit 1911.

 Hotel Wijnkamp en aan het eind van de straat de runmolen "Rijn en Lek". Foto uit 1905.

Foto gemaakt door Kees Broekman in september 2016.

 Het Schippershuis met buitenterras op de Walmuur en koepel. Links vooraan is nog een van de zijpanelen te zien van de stadspoort die hier ooit gestaan heeft.

 Foto uit 1920. De molen Rijn en Lek met de Walmuur vanaf de haven gezien.

Gezicht vanaf de Dijkstraat in de Oeverstraat met op de voorgrond de tram die enige tijd van Doorn naar Wijk heeft gereden vv.

 De Dijkstraat, het Klokgeslag (het pleintje waar het eindpunt van de tram was en waar hij draaide om weer naar Doorn terug te keren) en links hotel De Wijnkamp. Foto in 1900 genomen.

Dijkstraat met rechts de Walmuur en daarvoor geparkeerde auto's. Tegen de Walmuur een ANWB richtingenbord.

 De poststempel van deze kaart dateert uit 1906. De foto is dus nog eerder genomen, misschien rond de eeuwwisseling.

Foto in 1970 gemaakt. Dijkstraat met molen Rijn en Lek en links de Walmuur.

Foto is rond 1970 gemaakt.

Foto is gemaakt op 2 december 2015. Let vooral op de omlijsting van de winkeletalage (is al jaren geen winkel meer) en de luikjes die er nog altijd zitten.

 De poststempel van deze kaart dateert uit 1906. De foto is dus nog eerder genomen, misschien rond de eeuwwisseling.

 Gezicht op de Dijkstraat vanaf de Walmuur. Foto genomen op 2 december 2015

 Gezicht op de Dijkstraat en de runmolen Rijn en Lek.

 Gezicht vanaf ongeveer hetzelfde standpunt. Foto gemaakt op 2 december 2015.

 Foto in 1940 gemaakt. Dijkstraat met op de achtergrond de molen Rijn en Lek op de Leuterpoort, een van de stadspoorten die Wijk bij Duurstede rijk was.

 Foto gemaakt op 2 december 2015. Een aantal van de huizen links is in 2009 volledig gesloopt en opnieuw weer opgebouwd met behoud van het oorspronkelijke karakter.

 Foto van de voorgevel van het voormalige hotel "Het Schippershuis". De tussentakken zijn door de hoteleigenaar verwijderd om de hotelgasten het uitzicht niet te belemmeren.

 Foto gemaakt op 2 december 2015. De fraaie bomen zijn allang volledig verwijderd en het hotel is al heel lang geen hotel meer. Voor de gevel van het hotel is een balkon geplaatst voor de bewoners van de kamers op de eerste etage.

De Dijkstraat met het zicht op de molen Rijn en Lek gefotografeerd rond de jaren 1900. Zie ook de kleding van de mensen rechts op de foto.

Deze foto is gemaakt op 2 december 2015. Er is wel het een en ander veranderd maar de sfeer is bewaard gebleven.

 Gezicht op de Dijkstraat in 1962. Toen was de Wijkse Courant nog daar gevestigd. Foto geplaatst door Tom Moerenhout.

Het pand waarin destijds in 1952 de Wijkse Courant was gevestigd is nu particulier eigendom geworden. Uitstekend onderhouden en nog steeds beschermd stadsgezicht vanaf de waterkant.

244451189_4632429470108793_8042045294382500381_n.jpg
244443177_4627435653941508_8119068710891142386_n.jpg
bottom of page